Μονάδες Υγείας
Αργυρούπολης
Αθηνών

  • iatreio2
  • ktirio2
  • saloni2
  • saloni
  • iatreio

Υπεύθυνος: Βογιατζής Σταύρος - Καρδιολόγος

  • Κλινική Εξέταση - Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Triplex Καρδιάς
  • Triplex Θωρακικής Αορτής
  • Προσυμμετοχικός – Προαθλητικός έλεγχος
  • Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις

Βογιατζής Σταύρος
Καρδιολόγος


Αλεξιουπόλεως 29, Αργυρούπολη - 16452
Άλυος 5-7 περιοχή Hilton, Αθήνα - 11528
(+30) 2107255368 - 6972011362
stavros.vogiatzis67@gmail.com